Service & TrainingService


Het is voor ons aller belang dat de geïnstalleerde dispensers zolang mogelijk blijven functioneren. Hierbij gaan we uit van enkele basis principes;

  • De geïnstalleerde dispensers moeten goed zijn bevestigd.

  • De geïnstalleerde dispensers moeten op de juiste manier worden gevuld

  • De geïnstalleerde dispensers moeten op de juiste manier worden gebruikt

Om hier zorg voor te dragen gaan onze werkzaamheden verder dan alleen montage. De na-montage service houdt in dat wij na circa 4 weken een serviceronde lopen op de locatie en hierbij alle dispensers zullen controleren op de bevestiging en werking.


Training


Tijdens de installatie zullen we de operationeel verantwoordelijken opleiden ten aanzien van gebruik van de dispensers en hoe de dispensers moeten worden bijgevuld.

Een goed hygiëneplan valt en staat bij het goed functioneren en het juiste gebruik van de hygiëne dispensers.

© WCiDEE.nl 2015-2016