Inventarisatie & Audit

Tijdens de inventarisatie worden alle eventuele obstakels doorgenomen teneinde tot een soepele inventarisatie te komen.

✔ De veiligheidsvoorschriften die op de locatie gelden
✔ Introductie met de contactpersonen en verantwoordelijken 
✔ Hoeveel dispensers 
✔ Type dispensers
✔ Locaties 
✔ Type achterwanden 
✔ Regelgeving waaraan voldaan moet worden, denk hierbij aan o.a. HACCP 
✔ Openingstijden van de locatie 
✔ Stille uren 
✔ Stroompunten 
✔ ........

Van de inventarisatie wordt een installatiedocument gemaakt die door alle partijen zal worden beoordeeld en goedgekeurd alvorens we tot installatie overgaan.  

© WCiDEE.nl 2015-2016